Användare av rullstol

Om du använder rullstol eller elmoped, kan du åka kollektivt i HRT-trafiken utan biljett.