Studeranderabatt

Studerande som bedriver studier på heltid och som är fast bosatt i HRT-området kan köpa periodbiljetter med 45 procents rabatt. Studeranderabatt gäller inte värde-, enkel- och tilläggsbiljetter. Också en del av bytesstuderande kan få studeranderabatt.

I HSL-appen kan du själv verifiera din status som studerande utan blanketten. Rabattgruppen registreras på ditt HRT-kort på ett serviceställe. Rätten till rabatten ska förnyas varje läsår.

Vill du köpa periodbiljett för studerande via en MaaS-app, gör så här.