Strategin syftar till hållbar tillväxt via kundrelationer

Vår strategi syftar till att lösa utmaningar som den exceptionella situationen har medfört. Vår strategi är ambitiös: den är kundorienterad plan för hållbar tillväxt och balanserad ekonomi, och utsläppsmålen i strategin stöder genomförandet av våra medlemskommuners utsläppsmål.